Do kdy musí mít podnikatelé pokladny s EET?Platnost zákona o Elektronické evidenci tržeb (EET)

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) je v platnosti od 30.3.2016. Zákon byl vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 Sb. - viz sněmovní tisk.


Může se stát, že v prosinci pokladny nebudou dostupné, neboť většina nechává pořízení EET pokladny a softwaru na poslední chvíli a již v tuto dobu některé modely nejsou a budou až po novém roce, může se pak stát, že levnější řešení již nebudou a budete nuceni si pořídit řešení dražší jenom proto, abyste splnili podmínky zákona o EET. Proto řešte daný "problém" hned, už zítra je pozdě.


Zákon o EET tedy již platí!

Spekulace o tom, že zákon o EET neplatí jsou milné. Pokladní systémy, které podporují či přímo umí EET je tedy nutné zakoupit a zprovoznit již nyní! I když bez zapnutého EET modulu, ale již nyní je vhodné se s takovou pokladnou naučit pracovat, (ovládat, umět zadat "nákup" a klientovi dávat účtenku), vyzkoušet si pohodlně přes PC zadávat položky do EET programu (pokladny), naučit se naskladňovat, dělat účetní uzávěrky, reporty, atd. 

Elektronická evidence tržeb se týká všech subjektů (kromě vyjímek) a následující datumy jsou poslední termíny, kdy každý v daném odvětví musí splňovat požadavky EET Ministerstva financí. Pokud v tento den a poté nebudou mít podnikatelé elektronickou evidenci tržeb (EET), hrozí Vám sankce až do výše 500.000,- Kč se splatností 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.Do kdy si musíte pořídit pokladu s EET?

 • Do 1. prosince 2016 - 1. fáze:

  NACE 55, 56 - Ubytování, stravování a pohostinství

 • Do 1.března 2017 - 2. fáze:

  NACE 45, 46, 47 - Maloobchod a velkoobchod

 • Do 1.března 2018 - 3. fáze:

  Ostatní činnosti s vyjímkou v první, druhé či čtvrté fázi.

 • Do 1. června 2018 - 4. fáze:

  Vybraná řemesla a výrobní činnosti.Co tedy musíte všechno učinit, abyste splnili podmínky dané zákonem?

1) Pořídit si pokladnu s EET - výběrem třeba u nás na eshopu.
2) Zajít na finanční úřad a požádat o Certifikát, číslo pokladny, atd... (nebo přes datovou schránku)
3) Naučit se s pokladnou zacházet, nejlépe již nyní, dokud je čas se věnovat tréningu, než později hrotit a riskovat mastnou pokutu od Finančního úřadu - FÚ 
4) V den nástupu dané fáze zadat EET hodnoty do pokladny a kontrolovat, zdali jsou data odeslaná a zdali se na účtence tisknou kódy od FÚ.Kompletní nabídku pokladen najdete na našem webu eshop.netfox.cz.


Pro naše zákazníky umíme nabídnout s dodávkou pokladny i její nastaveni, konfiguraci a správu pro Vaši snadnou elektronickou evidenci tržeb bez starostí.Hlavní povinnosti a sankce plátců EET:

- zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně (sankce do 500.000,- Kč)
- vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne (sankce do 500.000,- Kč)
- umístit informační oznámení (sankce do 50.000,- Kč)
- zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (sankce do 50.000,- Kč)

O sankcích (správních deliktech) rozhoduje finanční nebo celní úřad, sankce je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, která plyne do státního rozpočtu.

Kdo závažně poruší posílání údajů o evidování tržeb nebo vydávání účtenek, tomu nařídí buď okamžité uzavření provozovny nebo pozastaví výkon činnosti.

Kdo všechno může prověřovat plnění povinností elektronické evidence tržeb?

- orgány Finanční správy České republiky
- orgány Celní správy České republiky

Kdo je poplatníkem elektronické evidence tržeb?

- poplatník daně z příjmů fyzických osob
- poplatník daně z příjmů právnických osob


Sněmovní tisk 513 Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU
Sněmovní tisk 514 Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti 13.4.2016 a ve Sbírce zákonů je uveden jako zákon č. 112/2016 Sb. a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15% s vyjímkou alkoholických nápojů.

Seznam NACE kódů v první fázi:

NACE:
55 Ubytování

551 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

55101 Hotely

55102 Motely, botely

55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení

552 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

5520 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

553 Kempy a tábořiště

5530 Kempy a tábořiště

55300 Kempy a tábořiště

559 Ostatní ubytování

5590 Ostatní ubytování

55901 Ubytování v zařízených pronájmech

55902 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže

55909 Ostatní ubytování j. n.

56 Stravování a pohostinství

561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

5610 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

562 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb

5621 Poskytování cateringových služeb

56210 Poskytování cateringových služeb

5629 Poskytování ostatních stravovacích služeb

56291 Stravování v závodních kuchyních

56292 Stravování ve školních zařízeních, menzách

56299 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.

563 Pohostinství

5630 Pohostinství

56300 PohostinstvíSeznam NACE kodů v druhé fázi:

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

4511 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

45110 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

4519 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

45190 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

452 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

453 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4531 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45310 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4532 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45320 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

454 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

4540 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45400 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

4611 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

46110 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

4612 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

46120 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

4613 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

46130 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

4614 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

46140 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

4615 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

46150 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

4616 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky

46160 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky

4617 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

46170 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

4618 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky

46181 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky

46189 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.

4619 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

4621 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

46210 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

4622 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

46220 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

4623 Velkoobchod s živými zvířaty

46230 Velkoobchod s živými zvířaty

4624 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

46240 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

463 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

4631 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

46310 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

4632 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

46320 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

4633 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

46330 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

4634 Velkoobchod s nápoji

46340 Velkoobchod s nápoji

4635 Velkoobchod s tabákovými výrobky

46350 Velkoobchod s tabákovými výrobky

4636 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

46360 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

4637 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46370 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

4638 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů

46380 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů

4639 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46390 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

464 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

4641 Velkoobchod s textilem

46410 Velkoobchod s textilem

4642 Velkoobchod s oděvy a obuví

46421 Velkoobchod s oděvy

46422 Velkoobchod s obuví

4643 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

46430 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

4644 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

46441 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky

46442 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky

4645 Velkoobchod s kosmetickými výrobky

46450 Velkoobchod s kosmetickými výrobky

4646 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

4647 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

46470 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

4648 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46480 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

4649 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

46490 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

465 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

4651 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

46510 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

4652 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

46520 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

466 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

4661 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46610 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

4662 Velkoobchod s obráběcími stroji

46620 Velkoobchod s obráběcími stroji

4663 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

46630 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

4664 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

46640 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

4665 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

46650 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

4666 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

46660 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

4669 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

46690 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

467 Ostatní specializovaný velkoobchod

4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

46711 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky

46713 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky

4672 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

46720 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

4673 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

4674 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

46740 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

4675 Velkoobchod s chemickými výrobky

46750 Velkoobchod s chemickými výrobky

4676 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

46761 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty

46769 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.

4677 Velkoobchod s odpadem a šrotem

46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem

469 Nespecializovaný velkoobchod

4690 Nespecializovaný velkoobchod

46900 Nespecializovaný velkoobchod

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

4711 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

47110 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

4719 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

472 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

4721 Maloobchod s ovocem a zeleninou

47210 Maloobchod s ovocem a zeleninou

4722 Maloobchod s masem a masnými výrobky

47220 Maloobchod s masem a masnými výrobky

4723 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

47230 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

4724 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

47240 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

4725 Maloobchod s nápoji

47250 Maloobchod s nápoji

4726 Maloobchod s tabákovými výrobky

47260 Maloobchod s tabákovými výrobky

4729 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

47290 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

473 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

4730 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

474 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

4741 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

47410 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

4742 Maloobchod s telekomunikačním zařízením

47420 Maloobchod s telekomunikačním zařízením

4743 Maloobchod s audio- a videozařízením

47430 Maloobchod s audio- a videozařízením

475 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

4751 Maloobchod s textilem

47510 Maloobchod s textilem

4752 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

47520 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

4753 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

47530 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

4754 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

47540 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

4759 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47590 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

476 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

4761 Maloobchod s knihami

47610 Maloobchod s knihami

4762 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

47620 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

4763 Maloobchod s audio- a videozáznamy

47630 Maloobchod s audio- a videozáznamy

4764 Maloobchod se sportovním vybavením

47640 Maloobchod se sportovním vybavením

4765 Maloobchod s hrami a hračkami

47650 Maloobchod s hrami a hračkami

477 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

4771Maloobchod s oděvy

47710 Maloobchod s oděvy

4772 Maloobchod s obuví a koženými výrobky

47720 Maloobchod s obuví a koženými výrobky

4773 Maloobchod s farmaceutickými přípravky

47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky

4774 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

47740 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

4775 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

4776 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

47760 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

4777 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

47770 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

47781 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami

47782 Maloobchod s pevnými palivy

47783 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)

47784 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)

47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.

4779 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

478 Maloobchod ve stáncích a na trzích

4781 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích

47810 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích

4782 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

47820 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

4789 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

47890 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

479 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

4791 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

47911 Maloobchod prostřednictvím internetu

47912 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)

4799 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy