BYOD aneb přines si své vlastní zařízení

Zajímá Vás, jaké jsou výhody a nevýhody BYOD? Neváhejte a přečtěte si náš článek.

 

Termín BYOD (Bring Your Own Device) se poprvé objevil v roce 2004, do obecného povědomí se však více dostává až o pět let později. Jedná se o výraz pro narůstající trend, kdy si zaměstnanci nosí do práce svá vlastní zařízení (smartphony, notebooky, tablety) a využívají je k soukromým i pracovním účelům.

Důvody pro zavádění BYOD

Zvyšování produktivity

 

Z výzkumu provedeného společností Dell vyplynulo, že více dvě třetiny společností, které BYOD implementovaly, zaznamenaly významné navýšení produktivity práce svých zaměstnanců. Proč tomu tak je?

 

Zaměstnanci, kteří používají své zařízení, mají tendenci se věnovat práci i doma, čímž se stírá bariéra mezi osobním a pracovním životem. Práce na vlastním, důvěrně známém, zařízení je rovněž hodnocena jako pohodlnější. Není se totiž třeba seznamovat s něčím novým.

Úspora firemních prostředků

Jeden z hlavních argumentů pro zavedení BYOD je fakt, že pokud zaměstnanec disponuje vlastním zařízením, které chce využívat i v pracovním životě, zaměstnavateli pochopitelně odpadají náklady za jeho nákup.

Z hlediska české legislativy zavádění BYOD nic nebrání, nicméně k němu nelze nikoho nutit, či jím dokonce podmiňovat samotné navázání pracovního poměru, jakož ani postihovat stávající zaměstnance, kteří o BYOD zájem nemají. Stále by měla být v záloze i zařízení firemní. Legislativa nijak nevymezuje kompenzace za opotřebení vlastních zařízení, které v případě přechodu na BYOD zaměstnancům náleží. Vše je tedy otázkou vzájemné dohody. BYOD může být zahrnuto v dodatku pracovní smlouvy nebo ošetřeno smlouvou samostatnou.


Z právního hlediska je však nutné jednat v souladu především s následujícími zákony:

 

Jak tedy vše dobře „ošetřit“?

Vždy musíme brát v úvahu GDPR a zajistit, aby byla při aplikaci BYOD stále dodržována veškerá nařízení týkající bezpečnosti osobních údajů. Zaměstnavatel by si měl uvědomovat zvýšená rizika vyplývající z prolínání soukromého a pracovního prostředí a tato rizika maximálně eliminovat. Toho lze dosáhnout např. monitoringem příslušných zařízení. Na druhou stranu ovšem nelze opomenout ani soukromí a osobní údaje vlastních zaměstnanců.


V rámci interních procesů je důležité zejména:

  • Definovat jak se budou oddělovat soukromá a pracovní data
  • Nastavit pravidla zabezpečení, zálohování a monitoringu
  • Stanovit podporovaná zařízení
  • Zajistit odpovídající školení, pravidelnou kontrolu a vyhodnocení BYOD

 

Hlavní nevýhody BYOD

Větší bezpečnostní rizika – nastavení zabezpečení, přístupových oprávnění, aby se zabránilo nechtěným datovým únikům, vždy však s ohledem na práva zaměstnance. Vhodným řešením může být striktní oddělení pracovních a soukromých dat, např. vytvořením samostatných uživatelských profilů. Technická řešení je dobré doplnit interní směrnicí, kde je jasně definováno, jaké činnosti náleží do sféry pracovní a jaké do sféry soukromé.

Oddělením uživatelských účtů lze eliminovat řadů právních problému, jako jsou např. softwarové licence či vlastnická a autorská práva. Snáze pak probíhá kontrola i zálohování bez nutnosti nepřiměřeně zasahovat do soukromí zaměstnanců.

Větší heterogenita zařízení znamená náročnější uživatelskou podporu.

Stojí to vůbec za to?

Především je nutné zvážit náklady spojené s nastavením nezbytných procedurálních, právních i technických otázek. Dále pak objem prostředků, které je třeba vynaložit v rámci dohodnuté kompenzace. Naproti tomu stojí úspora za nákup firemního hardware a zvýšení produktivity práce.

Některé náklady, především náklady týkající se vlastní implementace, jsou však ve své podstatě jednorázové. V rutinním provozu BYOD by z pohledu zaměstnavatele měla jednotlivá „pro“ a „proti“ zapadat do níže uvedené rovnice:

rovnice


kde:
NK = náklady na kompenzaci; NB – náklady na zajištění bezpečnosti, správu a údržbu zařízení
NH = náklady na nákup firemního hardware; PP = měřitelné zvýšení produktivity práce


Je zřejmé, že některé hodnoty lze pouze predikovat (např. zvýšení produktivity práce), reálná čísla se objeví až v praxi.

Uvažujete o implementaci BYOD?

Závěrem konstatujme, že přechod na BYOD rozhodně není procházkou růžovým sadem. Nicméně dobrou zprávou je, že s jeho zaváděním a provozováním máme několikaleté praktické zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělíme: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Netfox s.r.o.

Hartigova 65, dříve Koněvova
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 275 740 32
DIČ: CZ27574032

Kontaktujte nás

Provozní doba:
PO - PÁ 9:00 - 17:00
Telefonní číslo: +420 774 600 756
Email: obchod@netfox.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116806. ID datové schránky: xchpznz.
Bankovní spojení : 2405638001/5500 - Raiffeisenbank a.s.